Toelichting op de zes Smart City thema’s

Smart Governance pijler - Slimste Binnenstad

Bij Smart Governance definieert de gemeente het beleid en activiteiten op basis van data uit de stad. Het stedelijk bestuur profiteert van deze verzamelde data op verschillende manieren. Zo is het bestuur in staat om beheersprocessen in real-time bij te sturen. Denk bijvoorbeeld aan crowd control bij festivals. Met actuele gegevens over bezoekersstromen kan men direct ingrijpen. Bepaalde delen van de stad (tijdelijk) afsluiten en bezoekers adviseren andere onderdelen van het evenement eerst te bezoeken. Maar meer data kan ook een beter inzicht geven in het verleden om mee te voorspellen. De afdeling ‘Beheer’ kan enorme besparingen realiseren door het gebruik van digitale technologie.

Smart Governance bevordert samenwerking tussen het stedelijk bestuur en de betrokkenen van de stad. Een slimme stad mobiliseert alle aanwezige creativiteit van haar burgers, ondernemingen en kennisinstellingen, om oplossingen te vinden voor de ontwikkeling van de stad. De vier groepen stakeholders bij elkaar heet de ‘Quadruple Helix’.

 

Smart Economy pijler - Slimste Binnenstad

Het thema Smart Economy heeft betrekking op nieuwe businessconcepten gebaseerd op datageneratie in de stad. Denk aan lokale ondernemer die zijn inkoop en personeelsplanning afstemt op de voorspelling van het aantal bezoekers. Voorspellingen die mogelijk zijn door diverse databronnen te combineren.

Een ander aspect van Smart Economy is de manier van samenwerken tussen verschillende winkeliers en horeca-ondernemers. Door informatie van klanten te delen kunnen ondernemers elkaars aanbod versterken en de klant een completere service bieden.

Marktoptimalisatie bijvoorbeeld voor de huurmarkt. Vastgoedeigenaren baseren een deel van de huur op de drukte bij het winkelpand. Drukte is door de verhuurder te beïnvloeden en makkelijker voor de huurder.

 

Smart Mobility pijler - Slimste Binnenstad

Door de groei van het aantal inwoners in steden staat het wegennet onder druk. De bereikbaarheid van de stad en het behalen van milieunormen wordt een steeds grotere uitdaging. Het aantal verkeersbewegingen stijgt door internetverkoop van zowel consumenten als winkels. Milieudoelstellingen maken de noodzaak voor multimodaliteit nog eens extra duidelijk.

Door gebruik van gegevens uit de stad optimaliseert het gebruik van de infrastructuur zodat uitbreidingen en onderhoud geminimaliseerd worden. De analyse van grote hoeveelheden real-time data bestuurt verkeerslichten voor een betere doorstroming, adviseert automobilisten van de best passende route en modaliteit, optimaliseert de bezetting van parkeer plekken. Digitale ontwikkelingen creëren selectieve venstertijden voor stadslogistiek en maken de binnenstad makkelijk toegankelijk voor crisisbestrijders.

 

Smart Environment pijler - Slimste Binnenstad

Internet of Things maakt het mogelijk de meetgegevens van een groot aantal sensoren te verzamelen en zo inzicht te krijgen in de actuele stand van het kwaliteit van het milieu. Fijnstof en geluidsmeting zijn daarvan goede voorbeelden. Als bekend is op welke momenten de luchtkwaliteit onder een acceptabele grens komt, kan men direct actie ondernemen. Ook kunnen toezichthouders sneller beslissen of klachten met betrekking tot geluidsoverlast gegrond zijn of niet.

De data van Internet of Things kan ook gebruikt worden om verspilling tegen te gaan. Denk hierbij aan het dimmen van de openbare verlichting als er geen of weinig verkeer is, of de gladheidsbestrijding alleen op die plaatsen waar de gladheid ook echt is gemeten.

 

 

Smart Citizen pijler -  Slimste Binnenstad

Door het toepassen van nieuwe technologie zal de burger in een Smart City een actiever rol kunnen spelen. Als de burger zijn of haar mening en wensen wilt uiten is het niet meer noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn bij gemeentelijke bijeenkomsten. Zij kunnen via Whatsapp-groepen makkelijker hun wensen kenbaar maken. Buurtpreventie is op deze manier veel laagdrempelig geworden.

 

 

 

 

Smart Living pijler - Slimste Binnenstad

Burgers kunnen daarnaast ook actief een bijdragen leveren bij het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten in de Smart City. De digitalisering binnenshuis heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Via onze smartphone zetten we de verwarming aan nog voordat we thuis zijn en eenmaal thuisgekomen wordt het licht via diezelfde smartphone op de juiste sfeer aangezet.

In de context van Smart City worden deze technieken niet alleen in het huis maar ook in de woonomgeving toegepast. Via de aangelegde data-infrastructuur kunnen bijvoorbeeld de vitale levensfuncties van patiënten gemonitord worden als zij een wandeling maken of gaan winkelen in de stad. Ook kan een dementerend persoon eenvoudig gevolgd worden als hij/zij afdwaalt na een rondje om het huis. Ouderen en hulpbehoevenden wonen langer zelfstandig met de vooruitstrevende praktijken.