Dinsdag 14 juni jl. distribueerde het Financieel Dagblad een special van Media Planet met als onderwerp Smart Government. Hieronder wordt onder andere het besturen van de stad aan de hand van uit de stad vergaarde data verstaan. Denk bijvoorbeeld aan crowd control bij festivals. Met actuele gegevens over bezoekersstromen kan men direct ingrijpen mochten er te veel bezoekers zich op één plaats verzamelen. Ook kan de gemeente bepaalde delen van de stad (tijdelijk) afsluiten en bezoekers adviseren andere onderdelen van het evenement eerst te bezoeken. Op deze manier wordt de positieve beleving van het festival vergroot en de veiligheid gehandhaafd.

Smart Governance bevordert tevens de samenwerking tussen verschillende stakeholders in de stad. Een slimme stad mobiliseert alle aanwezige creativiteit van haar burgers, ondernemingen en kennisinstellingen, om oplossingen te vinden voor de ontwikkelingen in de stad. Deze vier groepen stakeholders bij elkaar wordt ook wel de ‘Quadruple Helix’ genoemd.

Naast het samenwerken met de verschillende belanghebbenden in de stad is het ook belangrijk om de grote hoeveelheid aan data die gegenereerd wordt, vergelijkbaar te maken. Door gebruik te maken van één set aan iso-standaarden kunnen gegevens uit verschillende Smart Cities inzichtelijk gemaakt worden en kunnen we zo van elkaar leren. Hans Nouwens, Smart City expert bij Smart Data City, legt de voordelen van één set aan standaarden verder uit in het interview in de special: ‘Een minister voor Smart Cities?’.

De volledige Smart Government bijlage kunt u lezen via Mijn Gemeenten of in de digitale bijlage van het Financieel Dagblad.