Na de techno push voor smart cities is de menselijke maat in opkomst. De veranderingen binnen de gemeente door de digitale technologie gaan een enorme verschuiving binnen de eigen organisatie veroorzaken die in alle haarvaten te voelen zal zijn. De belanghebbenden weten ook steeds meer over de actuele status van de stad. Of de gemeente nu groeit of krimpt, ze krijgt te maken met de burger die steeds digiwijzer is. De transparantie door de toenemende data verandert de machtsverhoudingen in de stad. Tegelijkertijd ontstaat er een risico van een nieuwe tweedeling in de maatschappij tussen digiwijzen en data-analfabetisten. Voor de groep die juist niet digiwijzer wordt, heeft de gemeente een opvoedende taak.

Andere gesignaleerde trends zijn:

  1. Er is meer aandacht voor de menselijke maat. De nieuwe technologieën worden ingezet voor de betrokkenen en kunnen een grote impact hebben. Voorbeelden zijn de sociale ontwikkeling van kinderen, milieuproblematiek, watermanagement, warm water uit de mijnen, etc.
  2. Zonder data is beleid gebouwd op drijfzand. Data geven een nieuwe transparantie. Zowel de gemeente als de burgers kunnen met data het beleid van de gemeente beïnvloeden. Ook de validatie van het beleid is met data te onderbouwen. Steeds meer gemeenten doen proeven met data gestuurd beleid. Het verhaal achter de data is echter enorm belangrijk. Pas op voor de data dictatuur.
  3. Er is genoeg geld beschikbaar voor de grote en complexe transitie in de data-infrastructuur. Zowel binnen de lokale overheid als financiële organisaties zijn er voldoende middelen. We zien al meer projecten die de faciliteiten aanleggen waarop geïnnoveerd kan worden zoals in Heerlen, Amsterdam, Eindhoven en Breda. Het ontbreekt daarentegen aan organiserend vermogen en sturing op nationaal niveau om grote data infrastructuurprojecten vorm te geven. Afspraken tussen de gemeenten op de belangrijke thema's kunnen beter. Zou het tijd zijn voor een ministerie van Smart Cities?
  4. Gemeenten ruiken voorzichtig aan IoT (Internet of Things) projecten die de eigen processen optimaliseren. Beheer van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties voor een betere doorstroming kwamen we vaker tegen dan vorig jaar. Er zijn nog weinig IoT projecten voor nieuwe diensten in de openbare ruimte.

Over deze trends leest u meer in het juryrapport dat u hieronder kunt downloaden.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)