De stedelijke bevolking groeit. In Europa woont momenteel al 72 procent van de bevolking in stedelijke regio’s, en in 2050 is geschat dat dit boven de 80 procent uit zal komen. Om deze groei op te vangen worden steden slimmer. Ook in Nederland. De toegankelijke data uit de stad wordt geanalyseerd om te bepalen waar verbeterpunten liggen in bijvoorbeeld afvalopruiming, infrastructuur, luchtkwaliteit, etc.

De toename in beschikbare data is niet alleen interessant voor de gemeentelijke planning, ook de inwoners van de Smart City profiteren hier van. Via slimme technologie worden participatie netwerken opgezet waarbij de ‘Smart Citizen’ een actievere rol speelt in het efficiënter inrichten van zijn omgeving. De adoptie en het adaptief vermogen van burgers is hierdoor medebepalend voor hoe het potentieel van een Smart City tot bloei komt.

Maar: Wanneer ben je nu eigenlijk een Smart Citizen? Bestaat er geen Smart City zonder Smart Citizens? En welke rol en verantwoordelijkheid brengt Smart Citizenship met zich mee?

Deze vragen en meer worden tijdens het congres Gebiedsontwikkeling #15 ‘De keuze voor een Smart City’ behandeld. (Inter)nationale experts bespreken hun ideeën over ‘eigenaarschap’ en ‘verantwoordelijkheid’ in een Smart City. Na de theorie komen praktijkvoorbeelden aan bod. Zoals TransformCity®, een interactief online gebiedsdashboard via welke lokale gemeenschappen projecten kunnen coördineren, bediscussiëren en vervolgens realiseren. De avond wordt afgesloten met een panelgesprek waar o.a. Hans Nouwens, Berry Vetjens en Peter de Bois spreken over de impact van smart technologie op gebiedsontwikkeling en de inrichting van steden.

Een enerverend programma onder leiding van Kees Janssen en relevant voor elke Smart Citizen.

 

Gebiedsontwikkeling #15: De keuze voor een Smart City

  • Maandag 29 februari, 20.00u
  • Grote Zaal, Pakhuis de Zwijger
  • Gratis Toegang
  • Kaartjes, klik hier