Juryleden Slimste Binnenstad van Nederland 2016 verkiezing

De deskundige jury stelt zich aan u voor.

Eppo Bruins

Eppo Bruins – Juryvoorzitter

Eppo Bruins is lid van de Tweede Kamer waar hij woordvoerder is voor: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu. Ook was hij tot 2015 directeur van de Stichting voor de Technische Wetenschap (STW). "Met een wereldwijde bevolkingsgroei, toenemende urbanisatie en een eindige hoeveelheid grondstoffen op onze planeet, weten we dat meer van hetzelfde niet gaat werken. We zullen onze steden slim moeten gaan beheren om ze leefbaar en welvarend te maken en te houden. Data en digitalisering zijn daarbij onmisbare ingrediënten."

Harm van Nieuwenhuyzen

Harm van Nieuwenhuyzen

Harm van Nieuwenhuyzen is werkzaam als Account Manager Lokale Overheid bij Cisco Nederland. Hij is geïnteresseerd in 'informatie technologie en services' en deskundige op het gebied van het 'Internet of Things'.

Henk Weyschedé

Henk Weyschedé

Henk Weyschedé is Co-founder van Big Data Value Center en Directeur Economic Development Board bij Almere. Hij is als bestuurder/ondernemer gespecialiseerd in het het werken op het grensvlak industrie en overheid en Publiek Private Samenwerkingen vooral gericht op strategie en innovatie.

YvonneVerdonk_02

Yvonne Verdonk

Yvonne Verdonk is communicatieadviseur bij Geonovum; de standaarden-organisatie voor gegevens over de fysieke leefomgeving. Yvonne is met name geinteresseerd in de wisselwerking tussen techniek en maatschappij en hoe dat haar beslag krijgt in beleid.

Gertjan Baars

Gertjan Baars

Gertjan Baars is werkzaam als Senior Director Technology Consulting bij PwC. Binnen het Smart Urban Regions team van PwC legt hij de nadruk op het samenwerken in eco-systemen en verbindt hij vanuit een onafhankelijke positie Innovaties in de Business en ICT. Digital en Cyber Security zijn kernbegrippen in zijn werkveld.

Han-Wammes

Han Wammes

Han Wammes is VP Customer Succes bij Dynactionize en heeft ruim dertig jaar ervaring in de ICT en Geo-ICT markt. Zijn focus is het helpen van organisaties om de betekenis en context die in hun data besloten zit transparant beschikbaar te maken en om deze samen met de data zelf tot verantwoorde, communiceerbare, combineerbare en werkzame informatie te maken.

1606 KJ groen lach web vierkant

Kees Jansen

Kees Jansen is smart city strateeg en stadsfilosoof. Hij is docent Slimme Circulaire Steden & Regio’s aan de Aeres Hogeschool Almere. Daarnaast geeft hij als inspirator, sparringspartner en coach door het hele land lezingen en trainingen (zie: www.pluraal.nl).

Ingeborg Koning

Ingeborg Koning

Ingeborg Koning is een ervaren EU consultant binnen de overheid. Wat betreft de mogelijkheden van smart cities is the sky the limit. De uitdaging zit meer in de implementatie en het betrekken van de volgende generaties. Ingeborg is benieuwd naar de innovatieve oplossingen voor de toekomstige smart cities en de manier waarop deze oplossingen worden uitgevoerd in de praktijk.

eric-de-kruik-nieuwe-serie

Eric de Kruik

Eric de Kruik is expert sturingsinformatie bij KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe de overheid (en dan gemeente in het bijzonder) meer en meer kan sturen op het resultaat van de lokale gemeenschap. Waarbij informatie over de kwaliteit van leven in stad of dorp verbonden wordt aan informatie over de eigen organisatie.

hidde-boonstra-2

Hidde Boonstra

Hidde Boonstra is expert sturingsinformatie bij KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Hij richt zich op de vertaling van data naar toepasbare informatie. De openbare website Waarstaatjegemeente.nl vormt, als platform voor gemeentelijke prestatiegegevens, de tool waarmee de instrumenten worden aangeboden. Boonstra heeft daarnaast bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeentelijke Stapelingsmonitor van voorzieningen in het sociaal domein.

Karel Bruckman foto

Karel Bruckman

Mede-organisator van de verkiezing en verantwoordelijk voor de procesgang.

hans-nouwens4

Hans Nouwens

Organisator van de verkiezing en over-all verantwoordelijk voor het verloop. Tevens presentator van de Smart City TV reeks. Hans is sinds 2011 betrokken bij de ontwikkeling van smart cities. Hij richt zich met name op de organisatorische kant van de smart city organisatie. Zowel als adviseur of projectverantwoordelijke voor een gemeentelijke smart city aanpak als het opzetten van consortia om smart cities te ontwikkelen.