Bron: www.axians.nl

AuteurJeroen van Meel, Sales Manager Enterprise bij Axians

Met de introductie van sensoren en het beschikbaar komen van goedkopere sensoren ontstaat er een nieuw speelveld, dat een nieuwe aanpak vraagt van en kansen biedt aan de zakelijke en consumenten wereld. Wederom is technologieontwikkeling een positieve evolutie die ontstaan is in een crisisperiode. Sensoren zijn de nieuwe ogen en oren van onze kenniseconomie, we nemen meer waar en gaan dat relateren aan openbare kennisbronnen. Wat overblijft is dat alle bronnen gekoppeld dienen te worden en op een juiste manier geanalyseerd.

Wat is de business outcome? Bij de eerste wave van IoT ging het vooral om de killer ap, veelal mobiele ap’s. Tevens is de ontwikkeling begonnen met consumentenelektronica, zoals smart glasses, smartphones of toepassingen in auto’s. In de tweede wave gaat het in de B2B wereld vooral om de intelligente toepassing in een specifiek gebied, ook wel bekend als een usecase. Hierin staat het ‘hoe’ centraal. Met welke data, informatie of sensoren verbeteren of optimaliseren bedrijven hun processen? In de derde wave, waar we mijn inziens zojuist mee zijn begonnen, staat de ‘waarom’ vraag centraal. Wat is de justificatie van de introductie van deze technologie, maar bovenal: wat is de business outcome in harde cijfers? In de eerste twee waves zijn vooral de innovators actief geweest. Zij gebruiken de technologie om zich te onderscheiden van concurrentie of klanten binnen te halen met innovatieve oplossingen. De business outcome of business case van de oplossingen zijn veelal wat zachter en niet direct in euro’s uit te drukken. Ze liggen op het gebied van energie efficiëntie, uitstraling, luxe voorzieningen voor personeel en klanten, of gewoon voor ‘de fun’.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Lees hier verder.