Hoe volwassen is de gemeentelijke Smart City organisatie? Elke medewerker van een gemeente kan het Smart City Self Assessment invullen om daar achter te komen.

Een eerste analyse uit de pas gelanceerde tool geeft het volgende inzicht:

Grootste verschil tussen huidige en gewenst situatie:

 • ICT systemen voldoen voor Smart Cities
 • Omgang met data
 • Ondersteuning van inkoop voor innovatie
 • Gebruik sensor data
 • Behoefte aan Roadmap voor Smart City ontwikkeling

Het is nog te vroeg voor conclusies maar de eerste signalen laten al wel duidelijk zien dat er een grote behoefte bestaat aan een visie op smart city ontwikkelingen en dat ICT systemen onvoldoende zijn om alle data te verzamelen en te verwerken. Ook voor de omgang met data en het gebruik van sensoren verwacht men grote ontwikkelingen.

Daarnaast valt op dat er meer ondersteuning gevraagd wordt vanuit het inkoopproces om innovatie mogelijk te maken.

Kleinste verschil tussen huidige en gewenste situatie:

 • Er is één contactpunt voor alle vragen
 • Bewaking van de kwaliteit van dienstverlening
 • Meetsysteem voor behalen van doelen
 • Zeggenschap over Smart City budget
 • Informeren van alle stakeholders
 • Beschikbaarheid informatie van eigen bezittingen

Gemeenten vinden dat de huidige situatie voor het ene contactpunt voor de burger, de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening en het bereiken van doelen goed en passen bij de gewenste ontwikkelingen de komende jaren.

Smart City volwassenheid eigen gemeente

Medewerkers van gemeenten kunnen het Smart City Self Assessment invullen. Ze ontvangen een persoonlijk rapport over de huidige en de gewenste Smart City situatie in hun gemeente.